Back to Logicall.bg Sitemap Contacts English English
Логикол България, Контактен център, Кол център
За нас
Защо аутсорсинг

Профил

Логикол България АД е контактен център, предоставящ набор от специализирани услуги свързани с обслужването на клиенти по различни комуникационни канали – телефон, email, fax, sms, директна поща. Възможностите, които предлагаме на клиентите си включват обслужване на крайни клиенти, канали за увеличаване на продажбите, увеличаване на ефективността на текущите канали, услуги по събирането, обработката и актуализацията на информация и бази данни. Компанията е основана в началото на 2007 г от група специалисти с над 6 годишен опит в сферата на контактните центрове. Досега Логикол България е реализирала над 70 проекта за български и чуждестранни компании в рамките на 3 години от основаването си.

Възможностите, които предлагаме на клиентите си включват
  • Обслужване на крайни клиенти
  • Канали за увеличаване на продажбите
  • Увеличаване на ефективността на текущите канали
  • Услуги по обработката и актуализацията на бази данни

Мисия

Мисията на Логикол е да отговори на нуждите и изискванията на клиентите си по най-добрия начин, осигурявайки високи резултати чрез професионални решения.

Вижте ни