Back to Logicall.bg Sitemap Contacts English English
Логикол България, Контактен център, Кол център
Опит
Защо аутсорсинг

Екип


Мениджърският екип на Логикол включва специалисти, придобили професионалния си опит в аутсорсинг бизнеса в следните области:
  • Управление на проекти и дизайн на бизнес процеси
  • Управление на връзки с клиенти
  • Информационни технологии
  • Продажби
  • Управление на човешки ресурси
В основата на високото качество на обслужването са опитът, уменията и личностното развитие на служителите ни.

Предимства на Логикол


Благодарение на натрупаните познания и специализация, ние можем да гарантираме на клиентите си:
  • Висококачествени клиентски ориентирани услуги
  • Консултация и опит от успешни практики
  • Ценообразуване обвързано с конкретни резултати
  • Високо мотивирани и подготвени служители
  • Гъвкавост и бърза реакция при промени