Back to Logicall.bg Sitemap Contacts English English
Логикол България, Контактен център, Кол център
Услуги
Защо аутсорсинг
Входящи кампании
Изходящи кампании
Back-office

Входящи кампании

Приемане на поръчки Регистрация и обработка на постъпващи поръчки по телефона
Запитвания за продукти и услуги Даване на информация за продукти и услуги, за клонова, сервизна мрежа и друга обща информация, обслужване на медийно рекламирани телефони
Клиентска поддръжка Отговаряне на въпроси във връзка със закупени продукти и ползвани услуги, разрешаване на проблеми и даване на информация
Секретарска поддръжка Поемане на комуникацията към натоварени отдели и служители
Техническа поддръжка Поддръжка на 1-во ниво по общи въпроси и проблеми
IVR (Гласов портал) Възможност за автоматична гласова информация, обслужване в извънработно време, оставяне на съобщения

Изходящи кампании

Телемаркетингови проучвания Проучвания по телефона с цел анализ на потенциални пазари, на удовлетвореност на клиентите, разпознаваемост на марка
Уговаряне на бизнес срещи за търговски отдели Кампании за идентифициране на потенциални корпоративни клиенти, предизвикване на първоначален интерес и уговаряне на бизнес срещи
Кампании за задържане на клиенти Осъществяване на контакт и предлагане на преференциални условия при подновяване или продължаване на договорните отношения
Напомняне за дължими плащания Напомнителни обаждания за наближаващ или изтекъл падеж на задължения на физически и юридически лица
Up-sales & Cross-sales Продажби на допълнителни и нови продукти на съществуващи клиенти
Уведомителни обаждания и организиране на събития Уведомяване на настоящи/потенциални клиенти и партньори за настъпващи и предстоящи събития
Обаждания след изпратена директна поща Оценяване на интереса след кампании с директна поща

Back-office

Въвеждане и обработка на данни Събиране и обработка на големи количества информация. Въвеждане на информация от хартиени носители в бази от данни
Актуализация и допълване на бази данни Подновяване на информация за лица и компании чрез справки в налични бази данни, интернет или телефонни обаждания
Организация на директна поща и доставки Подготовка и изпращане на персонализирана или масова кореспонденция и маркетингови материали
Изпращане и обработка на имейли Масов персонализиран мейлинг с информиращ характер
SMS услуги Предоставяне на кратки SMS номера и програмиране на автоматични платформи за обслужване на клиенти и SMS игри

Консултантски услуги


Логикол може да бъде Ваш стратегически партньор при:
  • Взимането на решение за делегиране на процеси на външен доставчик
  • Проектирането и изграждането на вътрешни call center звена
  • Необходимост от оценка и оптимизация на ефективността им