Back to Logicall.bg Sitemap Contacts English English
Логикол България, Контактен център, Кол център
Технология
Защо аутсорсинг

Технология


Логикол разполага с професионално оборудване в две платформи - Cisco Contact Center 5.1 и Asterisk, които позволяват използването на:
Специално разработеният за нуждите на компанията web-базиран софтуер позволява оптимална реализация на различни типове проекти. Основната функционалност включва:
  • CRM Module - модул за управление на връзките с клиентите
  • Trouble Ticket Module - модул за ескалиране и управление на казуси
  • Survey Module - модул за провеждане на проучвания
  • Telemarketing Module - модул за телемаркетинг